Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Rellotge de Sol

Rellotge de Sol orientat. Elements per a una construcció.
  • A partir de la latitud i la mesura del costat del quadrat inicial proposats, s'obtenen tres rellotges, horitzontal, vertical i equatorial, orientats Nord-Sud