Matrix 2 - Meetkunde - 21 e

Congruentiekenmerk ZHH of HHZ Twee driehoeken zijn congruent als ze een zijde even lang hebben en een aanliggende hoek en de niet-aanliggende hoek één aan één even groot hebben.