y=ax^2 parabolünün incelenmesi

y=ax^2 parabolünün a değerine göre incelenmesi

a<0 kollar aşağıya bakar ve a değeri küçüldükçe parabolün kolları birbirinden uzaklaşır a>0 kollar yukarıya bakar ve a değeri arttıkça parabolün kolları birbirine yaklaşır.