Mjerenje širine rijeke Mirne

Autor:
Maks
Ovaj rad nastao je u srpnju 2016. godine u Višnjanu na ljetnoim kampu YSC 2. Na ovom radu možete naći geometriski prikaz mjerenja širine rijeke Mirne u Istri. Naš cilj je bio postati mali geodeti i izmjeriti širinu rijeke Mirne bez rabljenja metra i preskakanja rijeke. Nadam se da vam se sviđa! :-) UPUTA: Povucite klizač a IZRADIO: Maks SUDIONICI: Bruno, Ivan, Barbara, Ena, Sara
Koraci kojima smo dobili širinu rijeke Mirne: 1. Napravili smo dva štapa duljine 0.5 m i 1 m 2. Odabrali smo neku točku na suprotnoj obali rijeke Mirne (točka A) 3. Štap duljine 0.5 m smo okomito postavili na našoj obali rijeke Mirne ( točka B) 4. Drugi štap duljine1 m smo postavili na neku točku (C) koja je u ravnini s prvim štapom duljine 0.5 m i točkom A 5. Uzeli smo laser i postavili na vrh štapa dugog 1 m i ciljali direktno iznad prvog štapa i pomicali se sve dok ne pogodimo onu točku koju smo odabrali na početku na suprotnoj obali ( točka E) 6. Kada smo je pogodili izmjerili smo mjernom vrpcom koja je udaljenost od štapa dugog 0.5 m i štapa od 1 m ( točke B i E) 7. Izmjerena duljina je širina rijeke Mirne jer smo napravili štapove da je jedan štap 2 puta veći od drugog