Üçgende Yükseklik Çizimi

Yükseklik ve Diklik Merkezi

Etkinliğimizde bir üçgenin yüksekliklerini çizip diklik merkezi ile ilişkisini inceleyeceğiz. Verilen ABC üçgeninde aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 1. Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image dik doğru sekmesini tıklayınız. Verilen ABC üçgeninin sırasıyla A köşesini ve BC kenarını tıklayarak BC kenarına dik olan doruyu çiziniz. Benzer şekilde B köşesinden AC kenarına, C köşesinden AB kenarına dik doğrular çiziniz. 2. Her bir kenarla o kenara ait dik doğruların kesişme noktalarını Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image kesiştir sekmesi yardımıyla bulup Toolbar Imagebutonu vyardımıyla bu noktaları sırasıyla D,E,F olarak isimlendiriniz. 3. Dik doğruların kesişme noktasını Toolbar Image sekmesi yardımıyla bulup Toolbar Imagebutonu yardımıyla O olarak isimlendirin. 4. O üçgenin hangi bölgesindedir? 5. Üçgenin iç açılarını belirlemek için Toolbar Image butonunundaki oka basarakToolbar Imageaçı sekmesini tıklayınız. Sırasıyla AB ve AC kenarlarına tıklayarak A açısının, BC ve AB kenarlarına tıklayarak B açısının, AC ve BC kenarlarını tıklayarak C açısının ölçüsünü belirleyiniz. 6. Üçgeni Toolbar Imagebutonu yardımıyla köşelerinden çekerek hareket ettirerek dar, dik , geniş açılı konumlara getiriniz. O noktasının konumunu belirleyiniz. 7. Nasıl bir sonuca ulaştınız? 8. Üçgeni Toolbar Imagebutonu yardımıyla köşelerinden çekerek hareket ettiriniz. Elde ettiğiniz sonucu bütün üçgenler için genelleyebilir miyiz? Açıklayınız.