Осева симетрия

Този аплет илюстрира една от еднаквостите в равнината – осевата симетрия. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник и точките и , които определят оста на симетрия.