Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Symmetrieën - opgave 5

In onderstaand applet kan je de verschillende symmetrieën onderzoeken: - verschuiving:  In een behangpapierpatroon wordt een basisfiguur (vierkant, ruit...) herhaald. Er is altijd een passende verschuiving te vinden. Versleep de eindpunten van de vector om een passende verschuiving te definiëren. - spiegeling: Versleep één of beide punten op de spiegelrechte om de richting te veranderen en versleep de rechte om ze evenwijdig te verplaatsen. - rotatie: Vul een draaihoek in en versleep het groene punt om mogelijke draaipunten terug te vinden. - glijspiegeling: Zoek of er, verschillend van de eventuele spiegelassen, eventuele bijkomende glijspiegelassen zijn door de spiegelas te verslepen en met de randpunten de bijhorende vector te bepalen. In het tweede applet kan je controleren welke symmetrieën er zijn.

Oplossing: