Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

oef p. 39 nr. 21 grafische eigenschap Parabool

Op een parabool met vergelijking y^2=2px en brandpunt F, neemt men een willekeurig punt D. De raaklijn in het punt D snijdt de richtlijn in een punt S. Bewijs dat FS loodrecht staat op FD.
Oef vbtl vvkso leerweg 6/8 leerboek kegelsneden, krommen differentiaalvergelijkingen en reeksontwikkelingen, p 39 nr. 21 Klik telkens slechts één bewijs aan.