Exponentialfunktionen

1. Undersök först hur konstanten C påverkar grafens utseende. Får C vara negativ och vad händer då med grafen? 2. Låt nu basen a variera: Hur ser kurvan ut om a > 1? 3. Undersök nu kurvan för 0 < a < 1. Hur ser den ut? Varför? 4. Jämför kurvorna med baserna 0,5 och 2. Vad gäller för dessa? 5. Vad händer då a < 0? Varför? 6. Studera nu hur man grafiskt bestämmer givna funktionsvärden genom att markera den övre checkboxen. 7. Studera slutligen hur man löser ekvationen f(x) = b grafiskt genom att markera den undre checkboxen.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB