vergrotingen en factoren.

Auteur:
Sebastian
g is de factor, het getal waarmee de lengtes van driehoek ABC vermenigvuldigd worden om driehoek KLM te krijgen.
Wat gebeurd er met KLM als je de factor groter of kleiner maakt? Als de factor groter is dan 1 wat kan je dan zeggen over de lengtes van KLM? en wat over de hoeken? En als de factor kleiner is dan 1? Driehoek ABC kan je aanpassen of vervormen naar andere driehoeken, wat gebeurd er met de vergroting KLM als je ABC aanpast?