p.31 - De sinusfunctie met als voorschrift f(x) = a . sin [b

p.31 - De sinusfunctie met als voorschrift f(x) = a . sin [b . (x + c)] + d