Suoran kulmakerroin

Tekijä:
user3887

Suora on nouseva, kun

Valitse vastauksesi tästä

Suora on laskeva, kun

Valitse vastauksesi tästä

Suora on vaakasuora, kun

Valitse vastauksesi tästä

Mikä seuraavista suorista nousee jyrkimmin?

Valitse vastauksesi tästä

Mikä seuraavista suorista laskee jyrkimmin?

Valitse vastauksesi tästä

Miten suoran kulmakertoimen voi määrittää kuvan avulla?