De knoppenbalk van het CAS-venster

De knoppenbalk van het CAS-venster

De knoppenbalk van het CAS-venster bevat knoppen voor de belangrijkste commando's. Na het typen van een uitdrukking op een commandoregel in het CAS werkveld, kan je deze opdrachten uitvoeren door te klikken op een knop van deze knoppenbalk.  Opmerking: Typ altijd eerst een uitdrukking en selecteer daarna een knop op de CAS-knoppenbalk.

Maak jezelf vertrouwd met de werking van de CAS-knoppenbalk

1.Toolbar ImageTyp f(x) := x ^ 2 - 4 op de eerste commandoregel van het CAS-werkveld om een tweedegraadsfunctie te definiëren. 
2.Toolbar ImageTyp f(x)op de tweede commandoregel en kies de knop Ontbinden om het voorschrift van de functie te ontbinden in een product van factoren.
3.Toolbar ImageTyp f(x)op de derde commandoregel en selecteer de knop Afgeleide om de afgeleide functie van f te bepalen.
4.Toolbar ImageTip: Na klikken op het icoon Toon / Verberg  links van de regel, wordt de grafiek van de afgeleide functie van f getoond in het tekenvenster.
Tip: Gebruik de knop om het CAS-venster leeg te  maken en andere CAS-knoppen uit te proberen.

Probeer het zelf...

Andere knoppen in de CAS-knoppenbalk

Toolbar ImageExacte berekening (of symbolisch) Gebruik deze knop om het resultaat van een berekening exact te tonen of om een uitdrukking symbolisch te verwerken. In het resultaat worden b.v. breuken of worteluitdrukkingen niet decimaal uitgewerkt.
Toolbar ImageNumerieke berekening Gebruik deze knop om het resultaat een berekening af te ronden tot op een aantal decimalen.
Toolbar ImageBehoud de invoer De invoer wordt opnieuw ter controle weergegeven . Tip Dit is handig wanneer je de invoer niet wil vereenvoudigen. 
Toolbar ImageUitwerken Gebruik deze knop om een uitdrukking uit te werken. Voorbeeld: Een invoer 2*(a + b) geeft als resultaat 2a + 2b.
Toolbar ImageVervangen Gebruik deze knop om variabelen te vervangen door getallen of andere uitdrukkingen. Na het selecteren van deze knop wordt een dialoogvenster geopend waarin je kunt ingeven welke variabelen je waardoor wil vervangen.