Функцын интеграл

Зохиогч:
Tsogbadrakh.B
Интеграл нь дүрсийн функцын дүрсээр хязгаарлагдсан тэгш өнцөгт талбайнуудын нийлбэр байдгийг үзүүлсэн загвар