Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Commando's om de raaklijnen aan een cirkel te construeren

Opgave

Je zag reeds dat je met Knoppen de raaklijnen aan een cirkel kan construeren. We doen de constructie over maar nu door enkel het toetsenbord te gebruiken.

Constructiestappen

1.A = (0, 0) Creëer het punt A. Tip: De haakjes worden automatisch gesloten.
2.(0, 3) Creëer het punt B. Tip: Wanneer je zelf de objecten geen naam geeft, worden ze alfabetisch benoemd.
3.Cirkel(A,B) Construeer een cirkel c met middelpunt A door het punt B. Tip: Deze cirkel is een afhankelijk object.

Probeer het zelf...

Constructiestappen (vervolg)

4.C = (5,4) Creëer het punt C.
5.s = Lijnstuk(A, C) Creëer het lijnstuk AC.
6.D = Middelpunt(s) Creëer het middelpunt D van het lijnstuk AC.
7.d = Cirkel(D, C) Construeer de cirkel d met middelpunt D door het punt C.
8.Snijpunten(c, d) Creëer de snijpunten E en F van de cirkels c en d.
9.Rechte(C, E)Creëer een raaklijn door de punten C en E.
10.Rechte(C, F) Creëer een raaklijn door de punten C en F.

Test je constructie en smuk ze op

  • Controleer je constructie met de 'sleeptest'.
  • Verander de eigenschappen van de objecten om je constructie te verfraaien met de  Opmaakwerkbalk (b.v.  kleuren,  lijndikte, hulpobjecten  in stippellijn,...).
  • Bewaar je constructie.

Tips

Je kunt de knop  Verplaatsen activeren en dubbelklikken op een object in het  Algebra venster om de wiskundige voorstelling van het object te wijzigen. Kik op Enter na je wijziging. Voorbeeld: Verander de coördinaten van punt B in B = (0, 4). Je kunt de pijltoetsen gebruiken om vrije objecten gecontroleerd te verplaatsen. Activeer de knop  Verplaatsen en selecteer een object (b.v. vrij punt) in om het even welk venster. Klik op de op / neer of links / rechts pijltoetsen om het punt te verplaatsen in de gewenste richting. Opmerking: GeoGebra onderscheidt  Vrije en Afhankelijke Objecten. Terwijl je Vrije Objecten rechtstreeks kunt wijzigen met muis of toetsenbord, hangt de waarde van Afhankelijke objecen af andere objecten. Hierbij speelt het geen rol hoe een object werd gecreëerd (muis of toetsenbord).

Suggesties voor discussie

  • Had je ergens in de constructie problemen met sommige stappen?
  • Welke versie van constructie (muis of toetsenbord) verkies je en waarom?
  • Waarom zou je het toetsenbord gebruiken als je het ook kut met Knoppen? Tip: Er zijn Commando's die geen overeenkomstige Knop hebben.
  • Speelt het een rol hoe een object gecreëerd werd? Can je het zowel wijzigen in het  Algebra venster (met het toetsenbord) als in het  Tekenvenster (met de muis)?