Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce grafu funkce kosinus pomocí jednotkové kružnice

Konstrukce funkce kosinus jako stopy bodu. S možností zobrazit funkci. A - pohyblivý bod B - x-ová souřadnice bodu A nanesená na jednotkovou kružnici S - bod funkce kosinus

Funkce kosinus