Descartův pravítkový přístroj

Descartův pravítkový přístroj pro kreslení algebraických křivek. Při změně úhlu [math]\alpha[/math] body B,D,F vykreslují 3 algebraické křivky.