Taak_GeoGebra_WouterParmentier

Driehoek ABC is een gelijkzijdige driehoek. Verschuif het punt D binnen de driehoek. In het rekenblad zijn de afstanden van D tot de drie zijden zichtbaar, net als de som van die drie afstanden en de hoogte van de driehoek.

Besluit: In een gelijkzijdige driehoek is de som van de afstanden van een willekeurig punt binnen de driehoek tot de drie zijden, constant en gelijk aan de hoogte van de driehoek.