131. מעגל: אם מנקודה שמחוץ למעגל...

Author:
Igal.Sapir
131. מעגל: אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני

ניסוח המשפט במילים

131. מעגל: אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני

שרטוט וכתיב מתמטי

שרטוט וכתיב מתמטי

יישומון דינאמי