Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Spirala drugog korijena

Spirala kvadratnih-drugih korijena ili spiralaTheodorus (grčki matematičar, 5. st. pr.Kr.) je spirala koja se sastoji od neprekinutog niza pravokutnih trokuta,čije su duljine hipotenuza kvadratni korijeni prirodnih brojeva. Aplet pokazuje konstrukciju spirale drugog korijena. Povlačite klizač "n" kako bi ste "konstruirali" dužine čije su duljine korijeni prirodnih brojeva.