Dos punts i una recta

Autor:
Arnau Pou
Dos punts defineixen una recta, però... Com puc trobar l'equació d'una recta (y = m·x + n) a partir de dos punts A i B? Si tenim els punts A= (xA, yA) = (1, 4) B= (xB, yB) = (-1, 0) I tots dos han de complir que yA = m· xA + n yB = m· xB + n Només caldrà que solucionem el sistema d'equacions següent 4 = 1·m + n               0 = -1·m + n