трапец2

Даден е трапец с бедра 5см и 6см и средна отсечка 12см. Да се намерят основите на трапеца, ако ъглополовящите на ъглите при голямата му основа се пресичат в точка от малката основа. (Направете чертеж, запишете решението и отбележете верния отговор)

Check all that apply
Като кликнете в/у първия бутон (стрелката), имате възможност да изберете от падащото меню молив за рисуване. Така можете да начертаете (на ръка) и запишете решението си. При желание можете да ползвате и другите чертожни опции.