Cilindro e prisma. Área e volume.

Trátase de visualizar un cilindro como un corpo de revolución e un prisma como o encaixe perfecto dunha serie de polígonos determinados. Poderán verse de xeito independente: - O cilindro. - A xeración dun cilindro partindo dun rectángulo. - Un prisma recto de base regular. - O desenvolvemento do prisma. Movendo os esvaradores, "r" e "h", escóllense o radio da base do cilindro ou o da circunferencia onde se inscribe o polígono regular e a altura de ámbos.
Cando se preme a xeración do cilindro aparece un ángulo animado que se pode deter con Pausa. O rastro creado en 3D, elimínase premendo sobre a casiña que aparece na barra de estilo desa vista. Cando se preme sobre Ver prisma, aparece un esvarador que permite elixir o número de lados da súa base. Cando se preme no botón do desenvolvemento do prisma, aparece un esvarador que permite abrie e pechar ese desenvolvemento.