Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Cilindro e prisma. Área e volume.

Trátase de visualizar un cilindro como un corpo de revolución e un prisma como o encaixe perfecto dunha serie de polígonos determinados. Poderán verse de xeito independente: - O cilindro. - A xeración dun cilindro partindo dun rectángulo. - Un prisma recto de base regular. - O desenvolvemento do prisma. Movendo os esvaradores, "r" e "h", escóllense o radio da base do cilindro ou o da circunferencia onde se inscribe o polígono regular e a altura de ámbos.