Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vrstevnicový plán roviny

Sestrojte hlavní přímky h1, h2, h3 roviny dané stopou p0 a odchylkou od průmětny.
Rozestup vrstevnic je převrácenou hodnotou spádu. Úlohu je také možno řešit sklopením promítací roviny spádové přímky.