Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Położenie głównych centralnych osi bezwładności

Położenie głównych centralnych osi bezwładności
Prezentacja obrazuje lokalizację...: - środka ciężkości - położenie osi Ix0 i Iy0 przechodzących przez środek ciężkości - wartości momentów bezwładności dla osi Ix0 i Iy0 - położenie głównych centralnych osi bezwładności - wartości ekstremalnych momentów bezwładności Imax i Imin ... w zależności od położenia dwóch profili walcowanych C120 i C160. UWAGA: Profile można przesuwać chwytając za ich środki ciężkości