Pětiúhelník v osové souměrnosti

Pětiúhelník v osové souměrnosti 1. Najděte vzor. 2. Nastavte osu tak, aby se pětiúhelníky dotýkaly jednou libovolnou stranou. 3. Nastavte osu tak, aby se pětiúhelníky překrývaly. 4. Kolik os souměrnosti má daný pětiúhelník?