MAA6 314

[b]a) [/b]Laske arvioiden funktion keskimääräinen muutosnopeus väleillä [–3, 0] ja [–1, 1]. Kummalla välillä keskimääräinen muutosnopeus kuvaa paremmin funktion käyttäytymistä? [b]b)[/b] Mikä on funktion hetkellinen muutosnopeus kohdissa[i] x[/i] = 0,5 ja [i]x[/i] = 2? [b]c)[/b] Arvioi kohta, jossa funktion arvot kasvavat nopeimmin sekä kohta, jossa ne vähenevät nopeimmin.