twee vissen

Dit is de ideale tekening om een beginnend codekraker te ontmoedigen. Weersta eerst aan de neiging om de punten waar meerdere vissen elkaar raken als roosterpunten te nemen! Concentreer je je op een kleur van vissen, dan merk je snel dat er sprake is van glijspiegeling. Dat doet Escher wel vaker wanneer hij werkt met meer dan één dier. De twee glijspiegelassen liggen tussen de ogen van de vissen. Maar hoe baken je verder basisfiguur en basismotief af?
  • Gebruik de twee glijspiegelassen als roosterlijnen.
  • Duid twee punten aan waar een glijspiegelas twee identieke figuren op dezelfde plaats snijdt.
  • Doe op de tweede glijspiegelas hetzelfde.
  • De basisfiguur is nu een parallellogram die vier dierenfiguren omvat.
  • We moeten nu zowel transformaties zoeken die een basismotief met vier dieren bepalen als transformaties om dit motief te verdelen in vier dieren.
Hier laat Escher een echt staaltje van zijn kunnen zien: een glijspiegeling van een zijde die eerst geroteerd is rond zijn middelpunt... Hoe een mens dit overzicht kan houden in het maken van een tekening is een raadsel. Volg die meesterlijke opbouw in onderstaand applet.