סכום זוויות חיצוניות במצולע

בפעילות זו תבדקו אם ואם כן כיצד משתנה סכום הזוויות החיצוניות במצולע
לפניכם שלושה מצולעים, זוויותיהם החיצוניות, וסכומי הזוויות החיצוניות בכל מצולע שנו את המצולעים באמצעות גרירה. האם הזוויות בכל מצולע משתנות? הסבירו בדקו אם הסכום משתנה הקטנת המחומש המשוכלל באמצעות הגרירה, תעזור לכם למצוא הסבר מדוע הסכום קבוע ושווה ל- 360°