Matematiske formler og fagord - 2016

Forfatter
Bo Kristensen
Skabelon til selv af berige formelsamlingen digitalt. Lad dine elever lave en kopi af denne GeoGebraBog og tilføje digitalt indhold til siderne som en slags portefølje. Original findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/voksne/pdf17/okt/171026-matematiske-formler-og-fagord.pdf?la=da
Matematiske formler og fagord - 2016

Indholdsfortegnelse