Google Classroom
GeoGebraTarefa

Curva Bézier con 5 puntos

Amosa a construcción dunha Curva Bézier a partir dunha poligonal de 5 puntos e 4 segmentos
  • Os puntos P pódense mover libremente polo plano
  • O parámetro t pódese mover co rato ou co cursor (unha vez seleccionado), ou movelo automáticamente co botón de PLAY e PAUSE da esquina inferior esquerda
  • Para borrar a curva debuxada teclear Ctrl+F