Curva Bézier con 5 puntos

Autor:
xeoman
Amosa a construcción dunha Curva Bézier a partir dunha poligonal de 5 puntos e 4 segmentos
  • Os puntos P pódense mover libremente polo plano
  • O parámetro t pódese mover co rato ou co cursor (unha vez seleccionado), ou movelo automáticamente co botón de PLAY e PAUSE da esquina inferior esquerda
  • Para borrar a curva debuxada teclear Ctrl+F
A curva Bézier (con 5 puntos) se constrúe co seguinte proceso: Sexa unha poligonal de segmentos m1,..., m4, conectados con puntos P1,...,P5.
  1. Se crea un punto A1 no segmento m1 que o percorre de forma contínua desde P1 ata P2, cando o parámetro t varía entre 0 e 1
  2. A función que fai isto é A1=(1-t)*P1+t*P2
  3. Repítese o proceso con todos os segmentos da poligonal, creando 4 novos puntos A1, A2, A3 e A4.
  4. Construímos 3 novos segmentos a1, a2 e a3 sobre os puntos A, de xeito similar ao anterior ...
  5. Repetimos a construcción ata que só queda 1 segmento C e un punto D que o percorre de forma contínua.
  6. A traza que deixa este último punto é a curva Bézier buscada