Równoległość prostych

Relację między dwoma prostymi, przy zmianie ich współczynników kierunkowych i wyrazów wolnych. Manipuluj tymi parametrami tak, aby uzyskać proste równoległe.
  • Czy równoległość prostych zależy od współczynnika kierunkowego?
  • Czy równoległość prostych zależy od wyrazu wolnego?
  • Czy proste o jednakowych współczynnikach kierunkowych i wyrazach wolnych są względem siebie równoległe?
  • Czy istnieją trzy proste parami równoległe?