Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kavstika na vbočenem krogelnem zrcalu

Vsak žarek, ki vpada na zrcalo, se na njem odbije po odbojnem zakonu. Snop med seboj vzporednih žarkov se samo v idealizirani obravnavi krogelnega zrcala po odboju na zrcalu seka v isti točki (ki v idealizirani obravnavi leži v goriščni ravnini). Če je snop ozek (širino snopa lahko spreminjaš z drsnikom), ležijo presečišča na krivulji, ki ji rečemo KAVSTIKA. Z miško povleci rumeno točko na vpadnem žarku - s tem spreminjaš oddaljenost snopa od optične osi. Presečišča snopa žarkov pustijo za seboj sled, ki vsebuje kavstiko. Čim ožji je snop, tem bolj natančno sled ponazarja kavstiko. Z miško lahko prestaviš tudi krivinsko središče zrcala in s tem 'spremeniš' njegov krivinski polmer.
Barbara Rovšek, november 2009