Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

bektoreak

Bektoren arteko eragiketak u(4,6) w(-12,2) v=u+w=(-8,8) c=w+(-u)=(-16,-4)
bi bektoreen arteko biderkadura eskalarrean,grafikoan laukizuzen bat ateratzen da,bi alde v bektorearena eta beste bi alde u bektorearena.Aldeak bektoreak direnez, laukizuzenaren azalera kalkulatzeko oinarria(bektore bat) x altuera(beste bektorea) egiten duzu.Horregaitik emaitza berdina da.