Parametrar för kvadratkompletterade andragradsfunkter

Författare/skapare:
magisterfalk
Använd sliders för att ändra värdena på a, d och e, och utforska hur grafen för andragradsfunktionen påverkas.
  • Om en andragradsfunktion beskrivs av , vad är då extremvärdet?
  • Om en andragradsfunktion beskrivs av , vad är då koordinaterna för extrempunkten?
  • Om en andragradsfunktion beskrivs av , vad är då ekvationen för symmetrilinjen?
  • Hur kan man avgöra från funktionsuttrycket om en andragradsfunktion har en maximumpunkt eller minimumpunkt?
  • Vad är skillnaden mellan en extrempunkt och ett extremvärde?
  • När värdet på d ökar flyttas kurvan åt vänster, när många förväntar sig att den flyttas åt höger. Hur kan du förklara att den flyttas åt vänster?