Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Součástka v kosoúhlém promítání

Součástka je v Mongeově promítání dána pohledem zepředu a shora. Díky nejjednoznačnosti zadání hran v rovinách kolmých k oboum průmětnám těleso není jednoznačně určeno ani pokud přidáme pohled zprava/zleva.