Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Delen van complexe getallen

In de applet hieronder zijn de punten (complexe getallen) , en hun quotiënt getekend. Versleep de punten en en kijk wat er gebeurt. 1. Bekijk de moduli van , en . Zie je een verband? 2. Zie je een verband tussen de argumenten van , en ?