02 Gemeenschappelijke factor afzonderen - grafisch

Een veelterm is een som van eentermen. Ontbinden in factoren = deze veelterm schrijven als het product van factoren. Kijk steeds eerst of er in de verschillende termen van de veelterm gemeenschappelijke factoren zitten. Plaats deze buiten haakjes: b.v.: ab + ac = a(b + c) We kunnen deze eigenschap ook grafisch illustreren: