Método iterativo da secante

Método iterativo da secante