Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

D5. La reflexió amb lliscament

Busqueu empremtes GeoGebra no té una ferramenta per a la reflexió amb lliscament, però és molt senzill realitzar aquesta transformació amb una instrucció que combine dues transformacions. La reflexió amb lliscament combina una reflexió i una translació amb la mateixa direcció. 1r. Activeu la ferramenta "Vector entre dos punts" Toolbar Image. 2n. Cliqueu dos punts de la zona gràfica i observareu el punt "A", el punt "B" i e vector "u". 3r. Activeu la ferramenta "Recta" Toolbar Image i cliqueu en els punts "A" i "B" i observareu la recta "f". Com la recta i el vector estan definits amb els mateixos punts, tenen la mateixa direcció. 4t. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image. 5é. Escriviu en la zona d’entrada el comandament peu2 = Translació( Simetria( peu1 , f) , u) i pressioneu la tecla "Enter↩" per executar-ho. Observeu que hi ha un comandament dins d’altre comandament. 6é. Escriviu en la zona d’entrada el comandament peu3 = Translació( Simetria( peu2 , f) , u) i pressioneu la tecla "Enter↩" per executar-ho. 7é. Escriviu en la zona d’entrada el comandament peu4 = Translació( Simetria( peu3 , f) , u) i pressioneu la tecla "Enter↩" per executar-ho. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu els punts, la recta i el gat original. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.