Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

asinx+bcosx

Vsota dveh kotnih funkcij npr. 4sinx+3cosx lahko izrazimo le z eno samo kotno funkcijo. To nam pride prav, ko rešujemo določene vrste trigonometričnih enačb ali pa ko iščemo najvišje in najnižje vrednosti vsote teh dveh kotnih funkcij.