Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Translació - Lletra F.

Amb l'eina polígon construeix una lletra "F" traslladada segons la indicació del vector. Mou el punt lliscant, veuràs la solució i podràs esbrinar si has fet una feina correcta.