Noms dels Polígons

Tema/es:
Polígons
Estudia els noms dels polígons regulars, des del triangle fins l’icosàgon. Selecciona el nom i per a continuar clica el botó “Següent polígon”

Com s'anomena el polígon regular de 5 costats?

Com s'anomena el polígon regular de set costats

Quants costats té un dodecàgon?

Quants costats té un Triskaidecàgon?

Marqueu on calgui

Com s'anomena un polígon d'11 costats?

Marqueu on calgui

Quants costats té un Enneàgon?