Централна симетрия

Topic:
Geometry
Този аплет илюстрира една от еднаквостите в равнината – централната симетрия. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник и точката , която е центърът на симетрия.