Experimentera med rationell funktion och assymptoter (uppg.

Experimentera med rationell funktion och assymptoter (uppg. 2046b i exponent 4)