Kompleksni broj u trigonometrijskom obliku

Autor:
ssuljic
Pomičite zelenu točku z tako da poprimi zadani algebarski oblik broja. Promatraj udaljenost od ishodišta koordinatnog sustava r. Taj se broj naziva modul kompleksnog broja. Promatraj kut koji zatvara dužina r s pozitivnim dijelom osi x. Taj se kut naziva argument kompleksnog broja.