Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(177) 1st mid-arc point

1st mid-arc point

The 1st mid-arc point is constructed as follows:
  • Construct A',B',C' as the first points of intersection of the angle bisectors of ABC with its incircle.
  • The tangents at A', B', C' form triangle A"B"C"
  • The red lines AA",BB",CC" concur in X(177)
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

1ste boogmidden punt

Het 1ste boogmidden punt construeer je als volgt:
  • Construeer A',B',C' als de eerste snijpunten van de bissectrices van de driehoek ABC met de ingeschreven cirkel.
  • De raaklijnen aan deze cirkel in A', B', C' vormen de driehoek A"B"C"
  • De rode rechten AA",BB",CC" snijden elkaar in X(177)
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.