Logaritmická funkce

Logaritmická funkce s využitím posuvníků