Mongeovo promítání - přímka v rovině

Příklad 10: Určete sdružené průměty přímky AB, která leží v rovině ρ (-5; 5; 4); A = [0; 2; ?], B = [2; 1; ?].

Information: Mongeovo promítání - přímka v rovině