Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Uträkning av riktningskoefficienten för en parabel

Flytta tangenten till parabeln genom att dra punkten A längs parabeln. Studera hur sträckorna BD och CD är beroende av tangenten och på det sättet ändras beroende på tangentens läge. Uträkningen av lutningen är en division av längden på sträckan BC och CD vilket motsvarar funktionens k-värde.